Digitalcreatica.com - Creative energy for your digital solutions.
Creative energy for your digital solutions.
 • Objavljeno May 30, 2013 od Čolić Dejan

  Notifications V1.2 – JavaScript (OOP)

  Animacioni plug-in za notifikacioni sistem poruka na Web aplikaciji. Animacioni plug-in prikazuje poruke u FIFO redu sa mogućnošću ukidanja poruka.

  Upotreba:

  messages = $('#message ul li').toArray().concat([]);
  $('#message').remove();

  notifications = new Notifications({'messages': messages});

  Download:
  JavaScript Notifications

 • Objavljeno May 30, 2013 od Čolić Dejan

  Presenter V2.2.3 – JavaScript (jQuery)

  Plug-in koji simulira animaciju slika kao deka karata. Može biti korišćen za animaciju bilo kog drugog HTML elementa.
  AJAX je podržan i preporučena je njegova upotreba.

  Upotreba:

  $('#mylist').presenter({
  site: base_url,
  AJAX: true,
  contSld: 'li',
  content: 'a'
  });

  Download:
  jQuery Presenter