Digitalcreatica.com - Creative energy for your digital solutions.
Creative energy for your digital solutions.

Presenter V2.2.3 – JavaScript (jQuery)

Posted on: May 30th, 2013 by Čolić Dejan No Comments

Plug-in koji simulira animaciju slika kao deka karata. Može biti korišćen za animaciju bilo kog drugog HTML elementa.
AJAX je podržan i preporučena je njegova upotreba.

Upotreba:

$('#mylist').presenter({
site: base_url,
AJAX: true,
contSld: 'li',
content: 'a'
});

Download:
jQuery Presenter

Leave a Reply