Category: Izabrano

  • Notifications V1.2 – JavaScript (OOP)

    Animacioni plug-in za notifikacioni sistem poruka na Web aplikaciji. Animacioni plug-in prikazuje poruke u FIFO redu sa mogućnošću ukidanja poruka. Upotreba: messages = $(‘#message ul li’).toArray().concat([]); $(‘#message’).remove(); notifications = new Notifications({‘messages’: messages}); Download: JavaScript Notifications

  • Presenter V2.2.3 – JavaScript (jQuery)

    Plug-in koji simulira animaciju slika kao deka karata. Može biti korišćen za animaciju bilo kog drugog HTML elementa. AJAX je podržan i preporučena je njegova upotreba. Upotreba: $(‘#mylist’).presenter({ site: base_url, AJAX: true, contSld: ‘li’, content: ‘a’ }); Download: jQuery Presenter